תעודת אחריות לשמיכת פוך

תעודת אחריות לשמיכת פוך

(איננה תקפה לכריות כרגע)

לקוח/ה נכבד/ה
ברכות על רכישת שמיכת הפוך של כרמל מוצרים טבעיים בע”מ

הבדים הינם בדי איכות, 100% כותנה, הנבחרים ע”י צוות מקצועי תוך הקפדה על האריגה וטיב המוצר (Down Proof) המותאמים למוצרי פוך למינהו.

הפוך והנוצות הינם טבעיים ומיובאים מהונגריה.

המוצר נתפר במתפרות בית-אל בקפידה ובדיוק מרביים על ידי תופרות מקצועיות בעלות וותק רב שנים.

 • אנו נתקן או נחליף על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא תשלום, כל פגם במוצר או את המוצר עצמו או כל חלק ממנו ובלבד כי המוצר בשלמותו יימסר בתוך תקופת האחריות. למען הסר ספק מובהר כי החלפה/ תיקון כלשהם (הן של המוצר כולו והן של כל חלק ממנו) לא תביא להארכה כלשהיא של תקופת האחריות לגבי המוצר בכללותו או לגבי החלק שהוחלף/ תוקן.
 • החובות המוטלות עלינו על פי כתב אחריות זה לא יחולו אם יתברר כי הפגם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: נזק מכוון, כוח עליון, פעולה (לרבות מחדל) בזדון או ברשלנות, שימוש ותחזוקה לא נאותים או שימוש ותחזוקה שלא על פי הוראות השימוש.
 • כל אחד מהמקרים לגביהם לא מוטלת עלינו חובת התיקון / ההחלפה ללא תשלום, כאמור בתעודת אחריות זו, אנו נהיה רשאים לתקן את המוצר בתשלום כפי שייקבע על ידנו. עם מסירת המוצר לידינו תינתן הסכמתך המפורשת לביצוע התיקון ולתשלום הנ”ל.
 • האחריות על פי תעודת אחריות זו, תהא בתוקף למשך שנה מיום הקנייה, בצירוף קבלה וכל עוד צמודה למוצר תווית הזיהוי המקורית. עם הסרת תווית הזיהוי ו/או השחתתה בדרך אחרת, תפקע באופן מיידי תוקפה של האחריות על פי תעודה זו. יודגש כי האחריות על פי תעודת אחריות זו, תהא בתוקף עבור המוצר בלבד שיוצר על ידנו (זיהוי המוצר כאמור יהיה בהתאם לתווית הזיהוי המקורית ולמספר הסידורי).
 • האחריות חלה אך ורק על מוצר שנרכש לצורך שימוש פרטי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש לשם מכירתו.
 • האחריות תקפה בתנאי שהשמיכה לא נמסרה לניקוי למעט במפעלינו.
 • האחריות חלה על: הבד, התפרים וטיב הפלומה.
 • כרמל אינה אחראית על נזק שנגרם למוצר על ידי הלקוח או לנזק שנגרם כתוצאה מאי-שמירה על הוראותהשימוש והניקוי.
 • תעודת אחריות זו ממצה ומפרטת את מלוא חובתינו כלפי הלקוח. מעבר לאמור בתעודת האחריות לא ניתנת כל אחריות ו/או אבטחה ו/או מצג בכל הנוגע למוצר.
 • אין לשים “כיסוי – שמיכה” על שמיכת הפוך.
 •  לפני אחסון השמיכה יש לאוורר היטב לאידוי הלחות.
 • יש לקפל את השמיכה (אין ללחוץ בוואקום) ולארוז באריזה המיועדת לשמיכה (בד נושם).
 • יש לאחסן בארון שאין בו עש ואבק.
 • אנו ממליצים על ניקוי שמיכות פוך המתבצע במפעלינו, וזאת כל 10 שנים. ניקוי זה אינו מיועד רק לרענון וניקוי הפוך, אלא גם להוצאת “אבקת הפוך” או “פסולת הפוך” שנשבר במהלך השימוש. במידת הצורך, ולאחר התייעצות עם הלקוח, אנו נוסיף לשמיכה את כמות הפוך הנדרשת לצורך שמירה על השמיכה לאורך זמן. הניקוי והוספת הפוך בתשלום.

ברצוננו ליידע אותך בהמלצותינו ובהנחיות חשובות שיאפשרו לך להנות משמיכתך זמן רב. הטיפול הנכון בשמיכת הפוך הינו פשוט מאוד, אבל יש לשמור על מילוי ההנחיות וכך תהנה לאורך זמן.

 • יש לנער את השמיכה כל בוקר ולהשאיר אותה לאוורור פתוחה על המיטה ליד חלון פתוח.
 • אין לאוורר את השמיכה במזג אוויר לח ואין לחשוף אותה ישירות לשמש!
 • יש להשתמש בציפה כדי למנוע מגע של זיעה, נוזלים ולכלוך.
 • בעת החלפת המצעים יש לאוורר את השמיכה (ללא ציפה) לפחות שעה (כך מתאדה הלחות מתוך הפלומה ותפיחות השמיכה חוזרת).
אישור אחריות מוצרי טקסטיל בית-אל